Šiandien: 2024-05-24 09:49:39
 
 
   

Šiaulių r. VVG valdybos posėdžiai

2023-04-05

Balandžio 4 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo du valdybos posėdžius nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdžiuose dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 8 klausimai. Valdybos posėdyje pristatyta asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1, finansavimo sąlygų aprašas 29-am kvietimui bei pritarta paprastojo kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 29 paskelbimui. Posėdžio metu pristatyta asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" finansinė atskaitomybė už 2022 metus, 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimas, naujų narių priėmimas, deleguotų asmenų pakeitimas, narių pašalinimas iš asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" ir kiti einamieji klausimai.

Antrame valdybos posėdyje pirmuoju darbotvarkės klausimu pristatyta asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" Nr. LEADER-19.2-6.4.1 (EURI lėšos) finansavimo sąlygų aprašas 30-am kvietimui bei pritarta paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 30 paskelbimui.

Posėdžių protokolus galite rasti skiltyje VVG veikla-VVG veiklos dokumentai-Valdybos posėdžių dokumentai-2015-2023 metų laikotarpis.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja