Šiandien: 2023-09-27 12:08:11
 
 
   

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenėms

2023-03-08

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenes (toliau - Bendruomenės) teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivalybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2023 m. kovo 1 d.) (toliau - Aprašas).

Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios Bendruomenės.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. kovo 6 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. 15 val. El. paštu: projektai@siauliuraj.lt

Projekto įgyvendinimo terminas - iki 2023 m. gruodžio 15 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma - 1000 (vienas tūkstantis) Eur.

2023 m. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo programai (įskaitant patirtų tinkamų išlaidų kompensavimui pagal Bendruomenių pateiktus prašymus) skirta - 30 000 Eur.

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių organizacijų tarybos nutarimu (2023 m. kovo 2 d. protokolas Nr. KO-34(3.48E), Bendruomenių prioritetine projektine veikla 2023 metams nustatyta Aprašo 15.2 papunktyje nurodyta projektinė veikla "Kuršėnų miesto/ kaimo vietovės viešųjų erdvių tvarkymas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas) ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas Asmens poreikiams".

Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą: https://siauliuraj.lt/siauliu-rajono-savivaldybes-admnistracija-siauliu-rajono-kaimo-ir-kursenu-miesto-gyventoju-bendruomeniu-projektu-finansavimo-is-savivaldybes-biudzeto-lesu-2023-metais-konkursas/4369

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja