Šiandien: 2023-09-27 10:53:15
 
 
   

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Šiaulių rajono nevyriausybinėms organizacijoms

2023-03-07

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajono nevyriausybines organizacijas (toliau - NVO) teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui. 

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2023 m. kovo 1 d.) (toliau - Aprašas).

Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (toliau - pareiškėjas) valstybės įmonėje Registrų centre įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (toliau - NVO).

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. kovo 6 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. 15 val. El. paštu: projektai@siauliuraj.lt

Projekto įgyvendinimo terminas - iki 2023 m. gruodžio 15 d. 

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma - 1000 (vienas tūkstantis) Eur.

2023 metams Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų projektinėms veikloms finansuoti skirta - 5000 Eur.

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nutarimu (2023 m. kovo 2 d. protokolas Nr. KO-34(3.48E) Šiaulių rajono NVO prioritetine projektine veikla 2023 metams nustatyta Aprašo 20.3 papunktyje nurodyta projektinė veikla "20.3. Gyventojų švietimas, skatinantis jų verslumą, aplinkos saugojimą, demokratijos stiprinimą, savanorystę, pilietiškumą".

Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą: https://siauliuraj.lt/siauliu-rajono-savivaldybes-admnistracija-siauliu-rajono-nevyriausybiniu-organizaciju-projektu-finansavimo-is-savivaldybes-biudzeto-lesu-2023-metais-konkursas/4370

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja