Šiandien: 2023-03-23 20:19:17
 
 
   

Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų poreikių tyrimas

2023-02-20

 Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" rengia vietos plėtros strategiją "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas" 2024 - 2027 metams, kuri yra paremta septyniais LEADER metodo principais. Vienas iš svarbiausių metodo principų teigia, kad vietos plėtra turi būti paremta vietos pranašumais, išskirtinumais ir vietos gyventojų poreikiais. Todėl yra analizuojama rajono socialinė, ekonominė, infrastruktūros ir aplinkosauginė situacija bei vietos gyventojų poreikiai.

Šiuo metu atliekamas anoniminis gyventojų nuomonės tyrimas. Jūsų nuomonė labai svarbi, nes tyrimo duomenys bus naudojami rengiant vietos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, numatant vietos plėtros tikslus ir kryptis, siekiant įgyvendinti Jūsų gyvenamosios vietovės viziją. Anketa anoniminė. Tyrimo rezultatai bus naudojami tik statistiniam apibendrinimui. Prašoma atidžiai perskaityti anketoje pateiktus klausimus ir pažymėti Jums priimtiniausią variantą arba pateikti platesnį komentarą. Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo iki 2023 m. vasario 28 d. 

Nuoroda į apklausą:  

https://apklausa.lt/f/siauliu-rajono-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-gyventoju-poreikiu-tyrimas-yty1kxv.fullpage

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja