Šiandien: 2023-09-27 12:14:34
 
 
   

Dalyvauta RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų"

2023-02-10

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" darbuotojai dalyvavo RS2 radijo laidoje "Aktualijos iš pirmų lūpų", kurioje diskutavo apie įgyvendinimą Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos eigą, prioritetus: verslų kūrimas ir plėtra, kaimo gyventojų užimtumo, pajamų didinimas, kuriant darbo vietas, didinant socialinę įtrauktį ir bendruomeniškumo ugdymas, puoselėjant kultūrą ir krašto tradicijas, išsaugojant vietovės kraštovaizdį ir gerinant infrastruktūrą, pristatė pasiektus rezultatus.

VVG pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė, kad 2017 - 2023 m. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė dvidešimt septynis kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Per šį laikotarpį surinktos 87 paraiškos, iš kurių - 63 paraiškoms skirtas finansavimas.

Įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją, finansavimas skirtas 63 vietos projektams, įsisavinant per 2,7 mln. Eur, tai sudaro apie 99,60% visos strategijos paramos lėšų. Įgyvendinus finansuotus vietos projektus, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje sukurtos 59,6 darbo vietos.

Pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos pažangos rezultatyvumo vertinimą, buvo atrinkta 15 VVG, kurioms skirtas papildomas finansavimas sumanių kaimų programai. Į penkioliktuką pateko ir Šiaulių rajono VVG.

Šiemet planuojame skelbti kvietimus teikti vietos projektų paraiškas sumanių kaimų priemonei ir verslo plėtrai.

Finansininkė Kristina Burke - Žilinskenė laidoje kalbėjo apie naujo laikotarpio strategijos pasiruošimą, rengimo proceso eigą ir subtilybes.

Viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė supažindino su vietos projektų stebėsena ir kontrole, pristatė kokiais lygmenimis ir etapais vykdoma kontrolė, kas ją vykdo, priminė apie užbaigtų vietos pojektų metinių ataskaitų teikimo terminus.

Gražėjanti gyvenamoji aplinka, stiprėjantys ryšiai tarp bendruomenės narių, kaimo gyventojų, savivaldybės, verslo atstovų, kitų organizacijų, didėjanti socialiai pažeidžiamų grupių integracija, jaunimo užimtumas, įrodo, jog bendras darbas įsisavinant Europos Sąjungos skirtas lėšas, mūsų kraštui yra reikalingas ir prasmingas.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja