Šiandien: 2023-12-03 22:18:13
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2023-02-01

Sausio 31 d. įvyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas G. Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 3 klausimai. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas P. Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. VVG finansininkė K. Burke - Žilinskienė pristatė metinę asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos ataskaitą už 2022 metus, kurią valdybos nariai vienbalsiai patvirtino. Trečiuoju darbotvarkės klausimu P. Zaveckas informavo apie poreikį skubiai organizuoti visuotinį narių susirinkimą rašytine tvarka. Susirinkimas reikalingas, nes VVG planuoja teikti paraišką LR Žemės ūkio ministerijos paramai gauti ir organizuoti mokomąjį vizitą į Druskininkų kraštą ir prie paraiškos reikia pridėti visuotinio narių susirinkimo sprendimo dėl paraiškos teikimo. Prašo valdybos patvirtinti visuotinio narių susirinkimo organizavimo rašytine tvarka aprašą. Susirinkimas būtų organizuojamas 2023 m. vasario 8 d. Valdybos nariai vienbalsiai pritarė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra ir patvirtino asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą.

Posėdžio protokolą galite rasti skiltyje VVG veikla-VVG veiklos dokumentai-Valdybos posėdžių dokumentai-2015-2023 metų laikotarpis.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja