Šiandien: 2024-06-12 19:31:08
 
 
   

Viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pasiekimai ir tolimesnė eiga

2022-12-12

Gruodžio 8 d. Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pasiekimai ir tolimesnė eiga" įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, Šiaulių rajono tarybos ir administracijos atstovai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

Renginio dalyvius pasveikino ir pranešimą "Asociacijos  "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatų apžvalga" pristatė VVG pirmininkas Povilas Zaveckas. Jis informavo, kad 2015 - 2022 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją paskelbė dvidešimt septynis kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Apžvelgė kokių vietos projektų paraiškų sulaukta: verslo plėtrai, socialiniam ir bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai, vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymui, įgūdžių įgijimui, visų rūšių mažos apimties infrastruktūrai, kultūros savitumo išsaugojimui, tradicinių renginių tęstinumui ir puoselėjimui, atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimui. Informavo, kad šiuo metu yra baigtas įgyvendinti penkiasdešimt vienas vietos projektas, kiti trylika projektų - įgyvendinami.

Pranešimą tema "Sumanūs kaimai: iššūkiai ir galimybės" pristatė Šiaulių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė. Tiksliai apibrėžti, koks turėtų būti sumanus kaimas, sudėtinga, tačiau girdint ir stebint geruosius pavyzdžius galima teigti, jog sumanus kaimas - socialinė ekonominė sistema, kurios vystymusi suinteresuoti vietos gyventojai, siekdami padidinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę, remdamiesi vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, užtikrindami kuo platesnį kaimo gyventojų įsitraukimą ir bendradarbiavimą, kasdieninėje savo veikloje naudodami skaitmenines ir kitas technologijas, priima ir įgyvendina inovatyvius, į sisteminį pokytį orientuotus sprendimus, grindžiamus bendru poreikių supratimu ir veiksmų seka, nukreipta į specifinį vietos tikslą. Supažindino su dokumentais reglamentuojančiais sumanių kaimų projektus, pristatė sumanių kaimų temas, esmines sąlygas, atrankos kriterijus ir kita.

Vietos veiklos grupių tinklo ir Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė nuotoliniu būdu apžvelgė ateinantį naują finansavimo laikotarpį pranešime "Kas laukia VVG naujame finansavimo laikotarpyje?". Pristatė įžvalgas ir kaimo plėtros ateities perspektyvas, galimas finansavimo priemones, remiamas veiksmų kryptis bei investicijas naujame 2024 - 2027 metų strategijos laikotarpyje.

Renginio pabaigoje dalyviai diskutavo, kėlė jiems rūpimus klausimus, susijusius su Šiaulių rajono vietos plėtros strategija, džiaugėsi pasiekimais, sėkmingais įgyvendintais vietos projektais.

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja