Šiandien: 2024-06-12 18:12:48
 
 
   

Informacinis renginys "Vizija į 2024 - 2027 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją"

2022-10-21

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2022 m. spalio 19 d. surengė informacinį renginį "Vizija į 2024 - 2027 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją" įgyvendinant projektą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2023 - 2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas". Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, vietos projektų vykdytojai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, valdžios atstovai, Šiaulių rajono VVG valdybos nariai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

Renginio dalyvius pasveikino ir pranešimą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo apžvalga" pristatė VVG pirmininkas Povilas Zaveckas. Jis informavo, kad 2017-2022 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė dvidešimt septynis kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Apžvelgė kokių vietos projektų paraiškų sulaukta: verslo plėtrai, socialiniam ir bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai, vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymui, įgūdžių įgijimui, visų rūšių mažos apimties infrastruktūrai, kultūros savitumo išsaugojimui, tradicinių renginių tęstinumui ir puoselėjimui, atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimui. Informavo, kad šiuo metu yra baigti įgyvendinti keturiasdešimt aštuoni vietos projektai, kiti - įgyvendinami. Parodytas filmukas apie sėkmingai įgyvendintus vietos projektus. Taip pat pristatė viziją į naująją 2024 - 2027 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją.

Pranešimą tema "Sumanūs kaimai: iššūkiai ir galimybės" pristatė Šiaulių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė. Tiksliai apibrėžti, koks turėtų būti sumanus kaimas, sudėtinga, tačiau girdint ir stebint geruosius pavyzdžius galima teigti, jog sumanus kaimas - socialinė ekonominė sistema, kurios vystymusi suinteresuoti vietos gyventojai, siekdami padidinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę remdamiesi vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, užtikrindami kuo platesnį kaimo gyventojų įsitraukimą ir bendradarbiavimą, kasdieninėje savo veikloje naudodami skaitmenines ir kitas technologijas, priima ir įgyvendina inovatyvius, į sisteminį pokytį orientuotus sprendimus, grindžiamus bendru poreikių supratimu ir veiksmų seka, nukreipta į specifinį veiklos tikslą. Susipažindino su dokumentais reglamentuojančiais sumanių kaimų projektus, pristatė sumanių kaimų temas, esmines sąlygas, atrankos kriterijus.

Nacionalinės plėtros instituto direktorius Mindaugas Kiznis apžvelgė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos pasiekimus, pastebėtus trūkumus, apibendrino vietos projektų vykdytojų iššūkius ir sunkumus, su kuriais teko susidurti įgyvendinant įgyvendinant vietos projektus, finansuotų projektų rezultatus bei įžvalgas į naują strateginį laikotarpį, kur reikėtų atkreipti dėmesį, rengiant naujo 2024 - 2027 metų vietos plėtros strategiją. Kvietė dalyvius būti aktyviems prisidedant prie kaimo gyvybingumo, patrauklumo didinimo, inovacijų diegimo, kad kaimas taptų vieta, kurioje gera gyventi.

Išklausę pranešimus, renginio dalyviai diskutavo, kėlė jiems rūpimus klausimus, susijusius su sumanių kaimų projektų galimybėmis.

  

  

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja