Šiandien: 2023-01-28 16:23:48
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2022-06-21

Birželio 21 d. vyko Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Monika Barnackienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Margarita Savickienė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 4 klausimai. Valdybos nariai pritarė pasiūlytai darbotvarkei. Valdybos posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, supažindinta su valdybos narių nešališkumo ir konfidencialumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto klausimu. Pateikta bendra informacija apie 26 - ojo kvietimo pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 -2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą"  (Nr. LEADER-19.2-6.4.2) lėšas ir gautas vietos projektų paraiškas. Posėdžio metu valdybos nariai pritarė ir rekomendavo UAB "Šiaulių reklama" vietos projektą "UAB "Šiaulių reklama" teikiamų paslaugų plėtra didinant energijos šaltinių efektyvumą"  perduoti į kitą vertinimo etapą.

Posėdžio protokolą galite rasti skiltyje VVG veikla-VVG veiklos dokumentai-Valdybos posėdžių dokumentai-2015-2023 metų laikotarpis.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja