Šiandien: 2023-01-28 15:19:59
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2022-05-02

2022 m. balandžio 28 d. Kuršėnų dvaro sodyboje, Ventos g. 7E, Kuršėnuose, Šiaulių r., surengtas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nariai į susirinkimą buvo pakviesti el. paštu. Patvirtintoje susirinkimo darbotvarkėje šeši klausimai.

Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" ataskaitą už 2021 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 60 narių. Per 2021 m. buvo surengti devyni valdybos posėdžiai, vienas projektų atrankos posėdis, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos ir vietos projektų atrankos posėdžius. Pateikė informaciją apie vietos projektus iki 2021 m. gruodžio 31 g.: patvirtinti 54 vietos projektai VVG valdyboje už daugiau nei 2,2 mln., įgyvendinti 36 vietos projektai, sukurta 49,6 naujų darbo vietų. Įgyvendindami strategiją įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities regiono organizuotuose  susitikimuose, vietos veiklos grupių tinklo renginiuose bei Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotuose priemonėse. Taip pat dalyvavo ir Šiaulių rajono savivaldybės komisijų veiklose.

Finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė pateikė finansinę ataskaitą už 2021 metus. Revizinės komisijos narė Rasa Šiškuvienė supažindino su revizinės komisijos ataskaita.

Susirinkime buvo renkamas asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas. Pakartotinai išrinktas Povilas Zaveckas trijų metų kadencijai. Taip pat susirinkime išrinkti keičiami valdybos nariai. Kadangi buvo gauti R. Cecervovės ir G. Karaliaus prašymai pasitraukti iš valdybos narių. Jų prašymai tenkinti valdybos posėdyje. Vietoj jų atitinkamai išrinkti nauji valdybos nariai - Justinas Jancevičius (atstovaus pilietinės visuomenės sektorių) ir Edgaras Karnačiukas (atstovaus verslo sektorių). Pasikeitus administravimo taisyklėms politikai ir savivaldybės tarybos nariai negali būti renkami į VVG valdybą, todėl reikalinga vietoj Česlovo Greičiaus išrinkti kitą valdybos narį. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu vietoj Česlovo Greičiaus išrinkta nauja valdybos narė atstovaujanti valdžios sektorių - Ineta Navickaitė.

Visuotinio narių susirinkimo metu pritarta teikti paraišką pagal priemonę "Bendruomeniškumo skatinimas - gerosios patirties sklaidos ir mokomųjų vizitų organizavimas".

Susirinkimo pabaigoje Šiaulių r. VVG darbuotojai atsakė į dalyvių iškilusius klausimus, diskutavo įvairiais jiems rūpimais klausimais prie kavos puodelio, džiaugiamės aktyviomis rajono kaimo bendruomenėmis. 

  

  

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja