Šiandien: 2024-04-15 00:21:56
 
 
   

Skelbiamas 26-asis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas

2022-04-14

Informuojame, kad Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nuo 2022 m. gegužės 6 d. pradės rinkti vietos projektų paraiškas pagal "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos" priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą". Detalesnę informaciją apie šio 26-ojo kvietimo terminus, remiamą veiklą ir kitą svarbią informaciją galite rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas, finansavimo sąlygų aprašą skiltyje Informacija pareiškėjams - Taisyklės, dokumentų formas skiltyje Informacija pareiškėjams - Dokumentų formos.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d. įsigalioja Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo taisyklių (patv. LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544) pakeitimai, nustatantys, kad dokumentai (tame tarpe ir paraiškos su priedais), teikiami vietos plėtros strategijos įgyvendintojui, šiuo atveju asociacijai "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu paštu ir pateikti elektroniniu paštu.

Detali tvarka, kaip turi būti pasirašyti ir pateikti dokumentai šio 26-ojo kvietimo metu, nurodyta kvietimo dokumente "Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 26", kurį galima rasti skiltyje Informacija pareiškėjams - Kvietimai teikti paraiškas.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja