Šiandien: 2022-06-30 06:53:39
 
 
   

Įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2022-02-10

 2022 m. vasario 10 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo vietos projektų atrankos komiteto posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Margarita Savickienė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos (atrankos komiteto) nariai ir administracijos darbuotojai.

Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - du klausimai. VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę. Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio metu, valdybos nariai pritarė ir rekomendavo du vietos projektus perduoti į kitą vertinimo etapą sekančiai:

1. Asociacijos "Pakumulšių bendruomenė" projektą "Pakumulšių viešosios erdvės sutvarkymas" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-21-2-2022).

2. Kužių Švč. M. Marijos Gimimo parapijos projektą "Po bendrystės skliautais" (paraiškos Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-21-1-2022).

Suderintą posėdžio protokolą galėsite rasti skiltyje VVG veikla-VVG veiklos dokumentai-Valdybos posėdžių dokumentai-2015-2023 metų laikotarpis.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja