Šiandien: 2022-08-08 20:21:52
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2021-12-02

2021 m. gruodžio 2 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė organizavo valdybos narių posėdį. Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos darbuotojai. Valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai. Posėdžio pirmininkas suskaičiuoja ar valdybos posėdyje yra kvorumas - 9 nariai, bet trys valdžios atstovai nusprendė nusišalinti, tai lieka 6 valdybos nariai. Siūloma pakeisti patvirtintos darbotvarkės 2 ir 3 klausimus atitinkamai nukelti į 3 ir 4 klausimus. Siūlymas priimtas - VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę.

Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, kurio metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. Valdybos posėdžio metu priimtas į asociaciją "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" naujas narys - Pabijočių bendruomenė. Trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo pristatytas ir patvirtintas vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" (LEADER-19.2-7.2) finansavimo sąlygų aprašas. Pritarta paprastojo kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 21 paskelbimui nuo 2021 m. gruodžio 27 d. 8.00 val iki 2022 m. sausio 27 d. 16.00 val. Vietos projekto paraiškos priimamos asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, adresu: Vilties g. 2, Kužiai, Šiaulių r. Kvietimas bus patalpintas Šiaulių rajono VVG ir Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėse. Kalbėta kitais einamaisiais klausimais.

Posėdžio protokolą galite rasti skiltyje VVG veikla-VVG veiklos dokumentai-Valdybos posėdžių dokumentai-2015-2023 metų laikotarpis.

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja