Šiandien: 2022-05-28 14:16:03
 
 
   

Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras įgyvendino vietos projektą

2021-11-18

Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras sėkmingai įgyvendino vietos projektą "Fizinį aktyvumą skatinanti aplinka" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos 2 prioriteto priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritį "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą". Projekto tikslas - skatinti Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - Mokykla) mokinių ir kaimo vietovių jaunimo aktyvumą, didinti sveikatingumo lygį, plėtoti sportinį gyvenimą bei sudaryti sąlygas turtingesniam ir įvairesniam laisvalaikio praleidimui, atnaujinant turimą sporto aikštelę ir sporto salę. Bendra vietos projekto vertė su PVM - 39013,00 Eur, o skirta paramos suma - 31210,00 Eur.

Atlikus Bazilionų miestelio Mokyklos sporto aikštelės atnaujinimo ir sporto salės kapitalinio remonto darbus, sudarytos palankios sąlygos įvairioms sporto varžyboms, sporto šventėms organizuoti, įvairioms akcijoms rengti, kas prisideda prie Mokyklos bendruomenės socialinių, užimtumo, sveikatingumo poreikių tenkinimo. Sukurtas sporto kompleksas skatina kaimo vietovės mokinius, jų tėvus ir kitus gyventojus sportuoti, o tai didina jų fizinį aktyvumą ir sveikatingumą. Sukurta palanki fizinė ir socialinė aplinka prieinama mokiniams ne tik per pamokas, bet ir pertraukų metu, prieš pamokas ir po pamokų. Mokykla turi galimybę užtikrinti reguliarų ir kasdieninį fizinį aktyvumą.

Atnaujinta infrastruktūra ir sporto salė naudinga visiems Bazilionų miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams, Mokyklos moksleiviams, atvykstantiems svečiams (įvairių renginių, žaidynių dalyviams). Projektas kokybiškai pakeitė sportuojančių sąlygas, padidino mokinių, kaimo vietovės gyventojų sveikatingumą, užimtumą, prisidėjo prie jaunimo ir vaikų nusikaltimų prevencijos. Kokybiška sporto baze naudojasi rajono mokyklų sportininkai, seniūnijos, kaimo bendruomenių gyventojai.

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja