Šiandien: 2022-05-28 13:08:31
 
 
   

UAB "Šiaurės banga" įgyvendino vietos projektą

2021-11-12

UAB "Šiaurės banga" sėkmingai įgyvendino vietos projektą "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra" pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti". Projekto tikslas - skalbimo paslaugų veiklos plėtra, modernizuojant technologinius procesus siekiant didinti darbo našumą, paslaugų apimtis ir taip prisidedant prie mažųjų įmonių veiklos plėtojimo, darbo vietų kūrimo, didinant socialinę įtrauktį. Gauta parama palengvins projekto įgyvendinimą, darbo vietų sukūrimą. Bendra vietos projekto vertė be PVM - 105570,00 Eur, o skirta paramos suma - 52785,00 Eur.

Padidėjo UAB "Šiaurės banga" darbo našumas, paslaugų apimtys, įsigijus novatorišką technologiją - tunelinę drabužių džiovinimo įrangą, kuri skirta esamam technologinio proceso modernizavimui. Ši įranga yra inovatyvi Lietuvos mastu, nes iki šiol Lietuvoje jokia skalbimo įmonė tokia nesinaudoja. Tai suteikia pranašumo prieš konkurentus. Šios įrangos dėka greičiau išdžiovinami drabužiai net iki 250 komplektų/val., kai iki šiol su turima įranga buvo galima išdžiovinti 25 komplektus/val. Taip pasiektas didesnis darbo našumas, kas leidžia greičiau drabužius pristatyti klientams. Spartesnis darbo našumas leidžia ieškoti naujų klientų ir plėsti įmonės paslaugų apimtis reikalingas veiklos plėtrai. Įmonė nuo pat įsikūrimo pradžios prisideda prie skurdo mažinimo Šiaulių rajone. Įmonėje šiuo metu iš viso dirba 30 darbuotojų. Projektas atitinka VPS I prioritetą (Verslų kūrimas ir plėtra, kaimo gyventojų užimtumo, pajamų didinimas, kuriant darbo vietas, didinant socialinę įtrauktį).

Įgyvendinus šį projektą įmonė sukūrė 3 naujas nuolatines darbo vietas kaimo gyventojams. Veikdama kaimo vietovėje įmonė moka mokesčius Šiaulių rajono savivaldybei ir taip prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėje. Paremta įmonės plėtra kaime, skatina ne žemės ūkio srities veiklą, sukurtos darbo vietos bei pajamų šaltiniai kaimo gyventojams. Taip pasiekta geresnė gyvenimo kokybė kaime. Projekte numatytos išlaidos, kurios susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla.

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja