Šiandien: 2021-09-18 05:11:26
 
 
   

Pasirašyta 20-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2021-07-02

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2021 m. birželio 30 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė 20-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-20-1-2021/42VS-PV-21-1-01359-PR001) vykdymo sutartį su UAB "Aristrokrata". UAB "Aristrokrata" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "UAB "Aristrokrata" verslo plėtra investuojant į statybviečių paruošiamųjų darbų veiklą". Pareiškėja teikdama paramos paraišką siekia gauti ES paramą jos numatomų plėtoti paslaugų (statybviečių paruošimo ir tvarkymo) atlikimui būtinos modernios technikos įsigijimui. Atlikus numatytas investicijas, bus galima didinti gamybos pajėgumus, atsiras poreikis sukurti naujas papildomas darbo vietas. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

  • Kokybiniu požiūriu įsigyti optimalią reikalingą techniką paslaugų teikimui;
  • Sukurti naujas darbo vietas;
  • Maksimaliai patobulinti paslaugų kokybę gerinant kokybines savybes (keliant darbuotojų kvlifikaciją);
  • Vystyti tolimesnius santykius su užsakovais ir naujų partnerių paieška.

Įgyvendinus projektą, paramos gavėjas galės daugiau lėšų skirti į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą. Išaugs būtinybė sukurti naujas darbo vietas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama sukurti bent 2,5 etato naujų darbo vietų jaunimui iki 40 metų amžiaus. Projekte numatyos išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla.

Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 75 000,00 Eur paramos suma. Projektą planuoja įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja