Šiandien: 2021-10-18 06:58:13
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2021-05-12

2021 m. gegužės 11 d. sušauktas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 narių ir administracijos darbuotojai. Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos strategijos įgyvendinimo eigą ir VVG veiklos ataskaitą už 2020 metus, informuodamas, kas VVG sudėtyje yra 59 nariai. Per 2020 metus buvo surengti devyni VVG valdybos posėdžiai, dalyvauta septyniuose projektų atrankos posėdžiuose, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos posėdžius. Įgyvendindami strategiją įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities regiono organizuotose susitikimuose, vietos veiklos grupių tinklo ir Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotose priemonėse.

Finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė pateikė finansinę ataskaitą už 2020 metus. Revizinės komisijos narė Rasa Šiškuvienė supažindino su revizinės komisijos ataskaita.

Susirinkime išrinkta šios sudėties nauja Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdyba: Česlovas Greičius, Neringa Bartulienė, Jolanda Rudavičienė, Judita Pališaitė, Audrius Kondrotas, Gediminas Karalius, Aleksas Lisauskas, Algimantas Lacis, Giedrius Jakubėnas, Deimantė Radžvilė, Rita Cecervovė ir Dana Rupšienė. Šie asmenys atstovauja skirtingus sektorius t.y. vietos valdžią, verslą ir pilietinę visuomenę.

Taip pat susirinkime išrinkti nauji revizinės komisijos nariai: R. Šiškuvienė, I. Mažeikienė ir A. Lengvenienė.

Susirinkimo metu buvo aptarti kiti aktualūs einamieji klaisimai.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja