Šiandien: 2021-05-13 02:19:01
 
 
   

Kviečiame kaimo bendruomenes pasinaudoti parama

2021-01-20

Informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.

Projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinė parama teikiama šioms veikloms:

1. Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimo ir (arba) stiprinimo;

2. Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);

3. Bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimo.

Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaičiuotas ir PVM:

* kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį  - 3000 Eur.

* kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį  - 5000 Eur.

* kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:

- 1500 Eur, kai paramos kreipiasi kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija;

- 3000 Eur, kai paramos kreipiasi rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant VVG;

- 6000 Eur, kai paramos kreipiasi nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijant organizacija.

Paramos lėšomis mokama:

* iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje.

* iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Taisyklėse išdėstyti reikalavimai pareiškėjams, pateiktas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kita aktuali informacija.

Paraiškos priimamos NMA centriniame padalinyje adresu: Blindžių g. 17, Vilnius. Paraiškos NMA teikiamos vienu ių šių būdų: spausdintine forma ar elektronine forma. Karantino laikotarpiu ar ekstramalios situaijos dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės metu sudaryta galimybė teikti paraiškas per "paraiškų dėžutes". Paminėtina, kad per "paraiškų dėžutes" paraiškos gali būti teikiamos dviem darbo dienomis trumpiau, nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.

Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu (85) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja