Šiandien: 2021-04-13 22:00:29
 
 
   

Pasirašyta XV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-09-29

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. rugsėjo 28 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XV-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-2-2020/42VS-PV-20-1-05729-PR001) vykdymo sutartį su Asociacija "Raizgių kaimo bendruomenė". Asociacija "Raizgių kaimo bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Asociacijos "Raizgių kaimo bendruomenė" bendruomeninio socialiai atsakingo verslo kūrimas". Projekto tikslas - sukurti bendruomeninį socialiai atsakingą verslą Raizgių kaime. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

  • Įsigyti verslo vykdymui reikalingas priemones.
  • Sukurti vieną naują darbo vietą.
  • Pradėti vykdyti bendruomeninę socialiai atsakingą veiklą.

Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 50 445,00 Eur paramos suma.

Projekto vykdytojas ketina teikti užsakomas ekskursijų ir kitokias vienkartines kelionių autobusų paslaugas (tokias kaip užsakomos pavėžėjimo paslaugos užsakovo pasirinktu maršrutu arba projekto vykdytojo sudarytos kelionės užsakymas, orientuojantis į vienos dienos keliones) ir geodezinio tyrinėjimo paslaugas (topografinės nuotraukos, merioracijos sistemų būklės tyrinėjimas ir pan.). Siekdama socialiai atsakingo verslo tikslų, projekto vykdytojas teiks paslaugas ir socialiai atskirtiems ar pažeidžiamiems asmenims. Tam tikras kiekis (priklausomai nuo projekto vykdytojo gaunamo pelno) paslaugų socialiai atskirtiems ar pažeidžiamiems asmenims bus teikiamos nemokamai (pavyzdžiui, organizuojamos vienadienės išvykos našlaičiams, senyvo amžiaus žmonėms, daugiavaikėms šeimoms ar pan., suteikiama galimybė teikiamomis paslaugomis nemokamai pasinaudoti socialines veiklas vykdančioms, įstaigoms, socialiai atskirtiems ar pažeidžiamiems asmenims ir pan.). Taip pat projekto vykdytojas suteiks galimybę atlikti praktiką ir išmokti dirbti su turima įranga ilgalaikius bedarbius, norinčius persikvalifikuoti arba darbo ieškančius jaunus asmenis, norinčius įgyti patirties. Bus vedamos derybos su Šiaulių rajono savivaldybe ir jos padaliniais dėl galimybės teikti pavėžėjimo ir kitas paslaugas socialinėms grupėms, gaunant už tai apmokėjimą iš Šiaulių rajono savivaldybės. Taip pat bendruomenės nariai galės nemokamai naudotis turima įranga, o iš vykdomų komercinių veiklų gautas pelnas bus skiriamas problemų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje sprendimui (pavyzdžui, Raizgių kaimo viešųjų erdvių ar viešosios infrastruktūros priežiūrai ir įrengimui ir pan.).

Projektą planuoja įgyvendinti iki 2022 m. liepos 20 d.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja