Šiandien: 2020-09-27 07:12:46
 
 
   

Pasirašyta XV-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-08-24

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. rugpjūčio 24 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XV-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-15-1-2020/42VS-PV-20-1-05725-PR001) vykdymo sutartį su Asociacija "Beržynės kaimo bendruomenė". Asociacija "Beržynės kaimo bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Asociacijos "Beržynės kaimo bendruomenė" bendruomeninio socialiai atsakingo verslo kūrimas". Projekto tikslas - sukurti bendruomeninį socialiai atsakingą verslą Beržynės kaime. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

  • Įsigyti verslo vykdymui reikalingas priemones.
  • Sukurti vieną naują darbo vietą.
  • Pradėti vykdyti bendruomeninę socialiai atsakingą veiklą.

Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 58510,00 Eur paramos suma.

Projekto vykdytojas ketina teikti užsakomas ekskursijų ir kitokias vienkartines kelionių autobusų paslaugas (tokias kaip užsakomos pavėžėjimo paslaugos užsakovo pasirinktu maršrutu arba projekto vykdytojo sudarytos kelionės užsakymas, orientuojantis į vienos dienos keliones) ir fizinės gerovės užtikrinimo paslaugas (mobilaus vandens kubilo, pirties ir baseinio paslaugas, įskaitant ir paslaugų teikimą projekto įgyvendinimo vietoje). Siekdama socialiai atsakingo verslo tikslų, projekto vykdytojas teiks paslaugas ir socialiai atskirtiems ar pažeidžiamiems asmenims. Tam tikras kiekis (priklausomai nuo projekto vykdytojo gaunamo pelno) paslaugų socialiai atskirtiems ar pažeidžiamiems asmenims bus teikiamas nemokamai (pavyzdžiui, organizuojamos vienadienės išvykos našlaičiams, senyvo amžiaus žmonėms, daugiavaikėms šeimoms ar pan., suteikiama galimybė tam tikrą laiką mobiliu baseinu ar kita įranga pasinaudoti vaikų namams ar kitoms, socialines veiklas vykdančioms įstaigoms ir pan.). Bus vedamos derybos su Šiaulių rajono savivaldybe ir jos padaliniais dėl galimybės teikti pavėžėjimo ir kitas paslaugas socialinėms grupėms, gaunant už tai apmokėjimą iš Šiaulių rajono savivaldybės. Taip pat projekto vykdytojo nariai galės nemokamai naudotis turima įranga, o iš vykdomų komercinių veiklų gautas pelnas bus skiriamas problemų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje sprendimui (pavyzdžiui, Beržynės kaimo viešųjų erdvių ar viešosios infrastruktūros priežiūrai ir įrengimui ai pan.).

Projektą planuoja įgyvendinti iki 2022 m. birželio 30 d.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja