Šiandien: 2020-09-27 07:40:57
 
 
   

Pasirašyta X-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-05-19

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. gegužės 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė X-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-DS-10-2-2019/2VS-PV-19-1-08399-PR001) vykdymo sutartį su VšĮ "Senolių namai". VšĮ "Senolių namai" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Gerosios kaimynystės informacinio-socialinio portalo sukūrimas siekiant asmenų įgalinimo". Projekto tikslas - didinti Šiaulių rajono gyventojų socialinę įtrauktį ir užimtumą, mažinti socialinę nelygybę, sukuriant sąlygas gyventojų įgalinimui ir aktyviam įsijungimui tenkinant konkrečioje vietovėje iškilusius socialinius ir kitus gyventojų poreikius. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

  • sukurti gerosios kaimynystės informacinį-socialinį portalą;
  • įkurti ir išlaikyti vieną darbo vietą Šiaulių rajono kaimo gyventojui;
  • viešinti projektą ir vykdyti portalo informacinę sklaidą;
  • sudaryti sąlygas įmonėms informaciniame-socialiniame portale reklamuoti savo veiklas ir paslaugas.

Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 56124.00 Eur paramos suma. VšĮ "Senolių namai" įgyvendindama šį projektą, planuoja sukurti gerosios kaimynystės informacinį-socialinį portalą, kuriuo būtų sudaromos sąlygos gyventojams gauti aktualią informaciją vienoje vietoje ir ją patiems aktyviai teikti, dalintis, diskutuoti, konsultuotis, taip įgalinant pačius asmenis spręsti savo poreikius. Portalo esmė - įtraukti bedarbius, neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis, jaunimą, bendruomenių narius vertinti konkrečios gyvenamosios vietovės aplinką, inžinerines komunikacijas, jų būklę, išsakyti savo nuomonę, išreikšti savo poreikius, diskutuoti. Internetinėje erdvėje tai daryti yra ir lengviau, ir patogiau. Portale taip pat planuojama skelbti informaciją apie talkas, socialinius ir bendruomenių renginius, kitą aktualią informaciją, taip skatinant didesnį bendruomeniškumą ir gerosios kaimynystės idėjos plėtojimą. Visa informacija bus lengvai prieinama ir vienoje vietoje. Socialinės įtraukties didinimas vyks gyventojams bendradarbiaujant, aktyviai dalyvaujant  ir dalinantis informacija, taip pat sulaukiant patarimo (tiek profesionalaus, tiek neprofesionalaus), ką reikėtų daryti, kur kreiptis, kas galėtų padėti. Visa tai reikšmingai prisidės prie tikslinių projekto grupių švietimo, sąmoningumo didinimo ir įgalinimo. Įgyvendinus projektą bus sukurta ir išlaikyta viena nauja darbo vieta ir įdarbintas Šiaulių rajono kaimo gyventojas. Informacinis-socialinis portalas pajamas generuos iš reklamos, o gautas pelnas bus investuojamas konkrečiai socialinei problemai spręsti siekiant gauti teigiamą socialinį poveikį. Projektą planuoja įgyvendinti iki 2021 m. gegužės 12 d.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja