Šiandien: 2020-09-27 06:26:35
 
 
   

Pasirašyta XIII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-05-18

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2020 m. gegužės 18 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XIII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su Šiaulių r. Bazilionų mokykla - daugiafunkciu centru. Šiaulių r. Bazilionų mokykla - daugiafunkcis centras pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-13-2-2019/42VS-PV-19-1-12395-PR001 įgyvendins projektą "Fizinį aktyvumą skatinanti aplinka". Projekto tikslas - skatinti Šiaulių r. Bazilionų mokyklos - daugiafunkcio centro (Toliau - Mokykla) mokinių ir kaimo vietovių jaunimo aktyvumą, didinti sveikatingumo lygį, plėtoti sportinį gyvenimą bei sudaryti sąlygas turtingesniam ir įvairesniam laisvalaikio praleidimui, atnaujinant turimą sporto aikštelę ir sporto salę. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

Atlikti statybų rangos darbus:

- atnaujinti sporto aikštelę - išlyginti ir įrengti grindinį iš betono trinkelių - 230 m2.

- atnaujinti sporto salę - pakeisti grindis (105 m2), paruošti sienas dažymui ir jas perdažyti, pakeisti sporto salės langus (12 vnt.).

Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 31210,00 Eur paramos suma. Atlikus Bazilionų miestelio Mokyklos sporto aikštelės atnaujinimo darbus, būtų sudarytos palankios sąlygos įvairioms sporto varžyboms, sporto šventėms organizuoti, įvairioms akcijoms rengti, kas prisidėtų prie Mokyklos bendruomenės socialinių, užimtumo, sveikatingumo poreikių tenkinimo. Sukurtas sporto kompleksas skatins kaimo vietovės mokinius, jų tėvus ir kitus gyventojus sportuoti, o tai didins jų fizinį aktyvumą ir sveikatingumą. Sukurta palanki fizinė ir socialinė aplinka bus prieinama mokiniams ne tik per pamokas, bet ir pertraukų metu, prieš pamokas ir po pamokų. Mokykla turės galimybę užtikrinti reguliarų ir kasdieninį fizinį aktyvumą. Projektą planuoja įgyvendinti iki 2022 m. gegužės 11 d.

 

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja