Šiandien: 2020-09-27 06:27:56
 
 
   

Įgyvendintas vietos projektas

2020-05-04

UAB "Šiaurės banga" sėkmingai įgyvendino vietos projektą "UAB "Šiaurės banga" skalbimo paslaugų plėtra" (Nr. ŠIAU-LEADER-6A-D-2-6-2018) pagal priemonę "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti. Projekto vykdytojo veikla apima dvi skalbimo paslaugas, t. y. darbinių drabužių teikimo veikla, kurią apima drabužių ir spintelių nuoma, drabužių skalbimas ir prižiūrėjimas (kompleksinis paslaugų teikimas) bei vien tik skalbimo paslaugos, t. y. patalynės, rankšluosčių, staltiesių skalbimas. Įgyvendinus projektą, pastatytas skalbyklos priestatas bei nupirkti ir sumontuoti nauji skalbimo, džiovinimo bei kita smulkesnė įranga. Sukurtos 3 naujos darbo vietos, išlaikytų 19 darbo vietų, paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius - 1 vnt.

Projektas ekonomiškai naudingas penkiems segmentams: pačiai įmonei (įmonės plėtra, pajamų didėjimas), užsakovams (galima suteikti daugiau paslaugų, nes šiuo metu įmonė negali patenkinti būsimų klientų poreikių), tiekėjams (įmonė vykdydama ir plėsdama savo veiklą pirks paslaugas ir kitas žaliavas iš kitų ūkio subjektų, taip skatindama kitų įmonių veiklą), Šiaulių rajono savivaldybei (mokami didesni mokesčiai rajono savivaldybei ir taip skatindama kaimo plėtra) bei kaimo gyventojams (įgyvendinus projektą sukurtos naujos trys darbo vietos kaimo gyventojams.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja