Šiandien: 2021-01-23 06:20:58
 
 
   

Pasirašyta XIII-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartis

2020-04-21

Įgyvendindama Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją 2020 m. balandžio 21 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė XIII-ojo kvietimo vietos projekto (Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-13-1-2019/42VS-PV-19-1-12397-PR001) vykdymo sutartį su asociacija "Micaičių bendruomenė". Asociacija "Micaičių bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį įgyvendins projektą "Micaičių bendruomenės namų atnaujinimas". Projekto tikslas - padidinti turiningo laisvalaikio, sporto ir užimtumo veiklų prieinamumą, gyvenamosios aplinkos patrauklumą Micaičių kaimo gyventojams. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

  • pagal parengtą kapitalinio remonto projektą atlikti bendruomenės namų patalpų kapitalinį remontą;
  • parengti projekto ataskaitą ir pristatyti projektą visuomenei.

Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 50000,00 Eur paramos suma. Suremontavus Micaičių kaimo bendruomenės patalpas, pasiektas vietos projekto rezultatas prisidės prie Micaičių kaimo gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, vietos bendruomenės narių, visų amžiaus grupių poreikių tenkinimo, bendruomeniškumo puoselėjimo. Rezultatas teigiamai veiks vietovės įvaizdį, prisidės prie vietovės konkurencingumo bei gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo, vietos iniciatyvų skatinimo. Atlikus patalpų kapitalinio remonto darbus, bus sumažintos šiluminės energijos sąnaudos pastato šildymui, pagerinta pastato elementų eksploatacinė, patalpų sanitarinė - higienos būklė. Projektą planuoja įgyvendinti iki 2022 m. balandžio 11 d.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja