Šiandien: 2020-01-21 05:32:24
 
 
   

Viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo bei plėtros galimybės"

2019-10-03

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2019 m. spalio 1 d. surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo bei plėtros galimybės" įgyvendinant asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių atstovai, vietos projektų vykdytojai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, seniūnai, Šiaulių rajono VVG valdybos nariai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

Renginio dalyvius pasveikino ir pranešimą "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo apžvaga" pristatė VVG pirmininkas Povilas Zaveckas. Jis informavo, kad 2017 - 2019 metais Šiaulių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją paskelbė vienuolika kvietimų teikti vietos projektų paraiškas. Apžvelgė visus kvietimus, vietos projektų vertinimo eigą pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos veiklos sritis bei priemones, informavo, kad šiuo metu yra baigti įgyvendinti devyni vietos projektai, kiti - įgyvendinami. Šiemet planuojami skelbti kvietimus teikti vietos projektų paraiškas infrastruktūros gerinimui ir švenčių organizavimui kaimo vietovėse. Per pastaruosius trejus metus, įgyvendinant asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją, finansavimas skirtas 24 vietos projektams, įsisavinant per 900 tūkst. Eur, tai sudaro 40% visos strategijos paramos lėšų. Įgyvendinus finansuotinus vietos projektus, Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje bus sukurtos 17,5 darbo vietos.

Antrą pranešimą tema "Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo bei plėtros galimybės, ypatumai" pristatė Šiaulių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė. Pranešimo metu kalbėjo apie 12 kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai verslo iniciatorius - NVO)". Informavo, kad nuo 2019 m. spalio 3 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d. bus paskelbtas kvietimas teikti vietos projektus pagal šią priemonę. Pristatė šios priemonės dokumentus, reglamentuojančius vietos projektų rengimą ir įgyvendinimą, priemonės tikslą, vietos projektų atrankos kriterijus, tinkamumo sąlygas pareiškėjui, tinkamumo sąlygas vietos projektui, tinkamas finansuoti išlaidas bei vietos projekto vykdytojo įsipareigojimus.

Pranešimą tema "LEADER/BIVP programa po 2020 metų" pristatė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė. Supažindino su programos ateitimi, pristatė galimus įvairius finansavimo modelius, kalbėjo apie įstatyminę bazę, galimus įstatymų pakeitimus. Teiravosi kaimo bendruomenių nuomonės ir kvietė kreiptis su įvairiais klausimais į Lietuvos kaimo bendruomenės sąjungą.

Drąsučių bendruomenės pirmininkė Skaidrė Atstopienė pasidalino patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti vietos projektą "Krepšinio aikštelės įrengimas Drąsučių kaime", su kokiais sunkumais susiduria organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, palinkėjo susitelkimo ir kantrybės įgyvendinant vietos projektus.

Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro darbuotoja Ramunė Jocienė pristatė vietos projektą "Šiaulių rajono VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas vietos plėtros strategijai įgyvendinti". Informavo, kad organizuos 8 mokymus, susijusius su verslo, inovacijų skatinimu, su kultūros ir tradicijų savitumo išsaugojimu. Šiuo metu vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, joms pasibaigus kviesime dalyvauti mokymuose.

Šiaulių r. VVG administracijos darbuotojai atsakė į dalyvių kilusius klausimus, diskutavo įvairiais socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo bei plėtros galimybėmis.

 

 

 

 

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja