Šiandien: 2019-10-19 12:43:17
 
 
   

Pasirašytos V-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys

2019-05-13

Įgyvendindama "Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" 2019 m. gegužės 6 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė V-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartis su UAB "Kuršėnų vandenys". UAB "Kuršėnų vandenys" pagal pasirašytas vietos projekto vykdymo sutartis įgyvendins du projektus:

1. Pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-3-2018 įgyvendins projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Noreikių kaime". Projekto tikslas - pastatyti geriamojo vandens kokybės gerinimą užtikrinančią nugeležinimo įrenginius Noreikių kaime, ko pasėkoje įrengus vandens kokybės gerinimo sistemą, bus sudarytos palankesnės sąlygos kaimo darniam vystymuisi, išsaugojant švarią ir palankią sveikatai aplinką. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

- įrengti konteinerinę vandens gerinimo stoties patalpą;

- sumontuoti vandens gerinimo filtrai;

- įrengti oksidacines talpas;

- sumontuoti oro kompresorių;

- įrengti paplavų rezervuarą.

Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 44 948,00 Eur paramos suma. Projektas "Nugeležinimo įrenginių statyba Noreikių kaime" turės ilgalaikį poveikį - pastatytuose vandens nugeležinimo įrenginiuose bus įdiegtas nerpertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, kuriuo našumas 5 m3/h, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų parametrų pagal geležies kiekius, kurie atitinka higienos normų HN 24:2017 reikalavimus iki 0,2 mg.l. Projektą planuoja įgyvendinti iki 2021 m. kovo 10 d.

2. Pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-4-2018 įgyvendins projektą "Nugeležinimo įrenginių statyba Žadžiūnų kaime". Projekto tikslas - pagerinti kaimo gyventojams tiekiamo vandens kokybę, užtikrinti Žadžiūnų kaimo gyventojams nenutrūkstamą prienamumą prie kokybiško vandens įrengiant vandens kokybės gerinimo sistemą ir tokiu būdu efektyviai prisidėti prie minėto kaimo atnaujinimo ir darnios plėtros. Šiam tikslui pasiekti, iškelti tokie uždaviniai:

- įrengti konteinerinę vandens gerinimo stoties patalpą;

- sumontuoti vandens gerinimo filtrai;

- įrengti oksidacines talpas;

- sumontuoti oro kompresorių;

- įrengti paplavų rezervuarą.

Šiam projektui įgyvendinti skirta iki 44 951,00 Eur paramos suma. Projektas "Nugeležinimo įrenginių statyba Žadžiūnų kaime" turės ilgalaikį poveikį - pastatytuose vandens nugeležinimo įrenginiuose bus įdiegtas nerpertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, kuriuo našumas 5 m3/h, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų parametrų pagal geležies kiekius, kurie atitinka higienos normų HN 24:2017 reikalavimus iki 0,2 mg.l. Projektą planuoja įgyvendinti iki 2021 m. kovo 10 d.

 

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja