Šiandien: 2019-10-19 13:06:06
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

2019-03-08

2019 m. kovo 6 d. įvyko Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo VVG nariai, bendruomenių, verslo atstovai ir administracijos darbuotojai.

Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos strategijos įgyvendinimo eigą ir VVG veiklos ataskaitą už 2018 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 59 nariai. Per 2018 m. buvo surengti devyni valdybos posėdžiai, šeši projektų atrankos posėdžiai, suorganizuoti trys viešinamieji renginiai, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos ir vietos projektų atrankos posėdžius. Įgyvendindami strategiją įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities regiono organizuotuose susitikimuose, vietos veiklos grupių tinklo renginiuose bei Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotuose priemonėse.

Finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė pateikė finansinę ataskaitą už 2018 metus. Revizinės komisijos narė Aldona Petravičienė supažindino su revizinės komisijos ataskaita.

Visuotinio narių susirinkimo metu pritarta "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. strategijos keitimui bei teikti projekto paraišką pagal 2019 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Susirinkime buvo renkamas Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" pirmininkas. Pakartotinai išrinktas Povilas Zaveckas trijų metų kadencijai.

Taip pat susirinkime išrinkta nauja revizinės komisijos narė - Rasa Šiškuvienė.

Susirinkime pasveikintas Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, kuris išrinktas eiti Šiaulių rajono mero pareigas antrą kadenciją. Aptarti aktualūs einamieji klausimai.

 

  

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja