Šiandien: 2020-06-06 04:49:24
 
 
   

Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafikas

2019-01-04

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė", vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos 2014 m. spalio 8 d. posėdžio protokolo Nr. 23, 9 punkto nuostatomis skelbia 2019 metų užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką (parsisiųsti). Detalesnė informacija apie užbaigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę pateikiame skiltyje Informacija projektų vykdytojams-2007 - 2013 metų Šiaulių rajono strategijos laikotarpis-Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė arba tel. 8 677 12352 (Viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė).

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja