Šiandien: 2019-12-14 12:38:11
 
 
   

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2018-05-30

2018 m. gegužės 29 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare "Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė" Telšiuose. Seminare pranešimą tema "Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo pakeitimai" pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Javičienė. Ji pristatė bei pakomentavo naujai įsigaliojusias administravimo taisyklių nuostatas, jų taikymo ypatumus, ekonominio gyvybingumo rodiklius ir atitiktį jiems bei apžvelgė vietos projektų atrankos kriterijų sąvadą.

Seminaro dalyviai diskutavo ir pranešėjai pateikė įvairiausių klausimų dėl taisyklių pakeitimų ir atrankos kriterijų.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja