Šiandien: 2019-02-16 13:27:04
 
 
   

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programa

2018-04-12

Informuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gegužės 11 d. 15.45 val. skelbiamas prašymų skirti lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (Toliau - Bendruomenių prašymai) priėmimas.

Bendruomenių prašymai priimami Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (kab. Nr. 309).

Bendruomenių prašymai pildomi, priimami, svartomi ir lėšos išmokamos, vadovaujantis Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatais (toliau - Nuostatai), patvirtintais Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-246 "DĖl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo" (pridedama).

Bendruomenės prašymus gali teikti šioms Nuostatuose nurodytoms veikloms remti:

- bendruomenių, bendruomenes vienijančių asociacijų ar VVG, kurių veikloje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomenės, dalyvavimui mokymuose, konferencijose, sąskrydžiuose ir kt. išlaidoms finansuoti iki 600 Eur;

- bendruomenių, bendruomenes vienijančių asociacijų ar VVG, kurių veikloje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomenės, atributikai (vėliava, herbas, informacinė iškaba su bendruomenės pavadinimu ir kt.) įsigyti iki 100 Eur;

- bendruomenių projektams, skatinantiems verslo aplinkos plėtrą, gyventojų iniciatyvumą, ugdantiems partnerystę ir bendruomeniškumą, kuriantiems patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką rajone finansuoti iki 650 Eur;

- bendruomenių vykdomiems projektams, kurie papioldomai pritraukia lėšų iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių iš dalies finansuoti ne daugiau kaip 10 proc. bendros projekto vertės.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrių adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (221-227 kab.), tel. 8 (41) 59 66 69; 59 66 67, el.p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt, vaida.kereziene@siauliuraj.lt

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja