Šiandien: 2019-03-19 12:09:03
 
 
   

Pasirašytos visos I-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartys

2018-03-12

Įgyvendindama "Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją" Šiaulių rajono vietos veiklos grupė pasirašė I-ojo kvietimo vietos projektų vykdymo sutartis su asociacija "Vijolių kaimo bendruomenė", VšĮ "Naisų vasaros teatras", Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkciu centru ir asociacija "Gegužių kaimo bendruomenė".

Asociacija "Gegužių kaimo bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį ŠIAU-LEADER-6B-K-1-1 įgyvendins projektą "Gegužių kaimui jau 400 metų". Šiam projektui įgyvendinti skirta 4 557,60 Eur paramos suma. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti koncertinei programai pristatyti ir etnokultūriniams renginiams organizuoti bei vesti tinkamus tautinius rūbus ir instrumentą, suorganizuoti projekto "Gegužių kaimui jau 400 metų" koncertinį pristatymą. Projektą planuojama įgyvendinti per 14 mėn.

Asociacija "Vijolių kaimo bendruomenė" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį ŠIAU-LEADER-6B-K-1-5 įgyvendins projektą "400-ųjų sulaukus". Šiam projektui įgyvendinti skirta  17 149.60 Eur paramos suma. Projekto įgyvendinimo metu planuojama organizuoti tradicinę Vijolių kaimo bendruomenės šventę "Vijolių vasara 2018", "400-ųjų sulaukus", įsigyti tautinių kostiumų Vijolių kaimo bendruomenės kolektyvams, tradicinės šventės dalyviams, bei įsigyti projekto veikloms reikalingos įrangos. Projektą planuojama įgyvendinti per 36 mėn.

VšĮ "Naisių vasaros teatras" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį ŠIAU-LEADER-6B-K-1-3 įgyvendins projektą "Muzikiniai penktadienio vakarai". Šiam projektui įgyvendinti skirta 16 860,80 Eur paramos suma. Pagrindinis projekto tikslas - tradicinių kaimo bendruomenės renginių tęstinumas populiarinant akustinę muziką Šiaulių apskrityje. Projekto įgyvendinimo metu planuojama organizuoti festivalį "Muzikiniai penktadienio vakarai", surengti profesionalių atlikėjų nemokamus muzikos vakarus Naisiuose bei išsaugoti, tęsti ir puoselėti užgimusias tradicijas. Projektą planuojama įgyvendinti per 6 mėn.

   

Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį ŠIAU-LEADER-6B-K-1-2 įgyvendins projektą "Jaunimo kūrybinės dirbtuvės "Šiuolaikinio meno agentūra". Šiam projektui įgyvendinti skirta 8 889,59 Eur paramos suma. Projekto tikslas - skatinti Aukštelkės bendruomenės jaunimą dalyvauti kūrybinėje veikloje, įkvėpti vertinti tai, kas juos supa, patirti neatrastus potyrius meno pagalba. Projekto įgyvendinimo metu planuojama supažindinti su įvairiomis šiuolaikinio meno šakomis, kūrėjais, šiuolaikinio meno raiškos pagalba spręsti socialinius reiškinius, dalintis naujomis idėjomis, metodais, technikomis, pristatyti savo apylinkių istoriją ir kultūrą skirtingomis meninės raiškos formomis. Projektą planuojama įgyvendinti per 3 mėn.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja