Šiandien: 2019-01-21 01:26:09
 
 
   

Paskelbtas Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursas

2018-01-18

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija paskelbė Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų paraiškų konkursą. 2018 m. ministerija kaimo bendruomenėms numatė skirti apie 0,8 mln. Eur. Paraiškos paramai gauti renkamos nuo 2018 m. sausio 22 d. iki vasario 23 d. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. D-20. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

1. Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;

2. Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams;

3. Renginių organizavimas.

Pareiškėjai paramos paraišką gali teikti tik pagal vieną iš pirmiau įvardytų veiklos sričių. Detalūs reikalavimai pareiškėjams, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kt. aktuali informacija skelbiama 2018 metų taisyklėse.

Šiais metais bendruomenių laukia keletas naujovių: paramos paraiška yra prilyginama paramos sutarčiai (tikamasi, kad dėl to paspartės projektų įgyvendinimas, sumažės administracinė našta paramos gavėjams ir NMA); padidintas paramos intensyvumas viešųjų erdvių ir materialinės bazės stiprinimo projektams iki 95 proc. (ankstesniais metais jis buvo 90 proc.), sumažinamas dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, kiekis (daugiau duomenų bus tikrinama tiesiogiai per viešuosius registrus (pvz., per juridinių asmenų registrą, SODRĄ, VMI); supaprastinama pirkimų tvarka pareiškėjams, kurie nėra perkančiosios organizacijos. Siekiant mažinti pareiškėjų klaidų lygį, parengtos atskiros paramos paraiškų formos pagal remiamas veiklos sritis.

Dėmesio, svarbu! Šiais metais paramos paraiškas kaimo bendruomenės turi teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), kuri atliks ir jų vertinimą.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, te. (85) 239 1276, el. p. Jolanta.Vaiciuniene@zum.lt.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja