Šiandien: 2019-01-21 01:56:45
 
 
   

Susitikimas su galimais partneriais tarptautiniam projektui rengti

2017-12-06

2017 m. gruodžio 5 d., Šiauliuose, Šiaulių rajono VVG darbuotojai susitiko su Vokietijos Vogtlando regiono vietos veiklos grupės ir Raseinių rajono vietos veiklos grupės "Raseinių krašto bendrija" atstovais. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti bendradarbiavimo galimybes, įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimo projektą. Susitikimą iniciavo Šiaulių rajono VVG, kadangi ji yra paraiškos gauti techninę paramą tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę "LEADER" veiklos sritį "VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas" teikėja. Šio susitikimo dalyviai numatyti kaip projekto partneriai, paraiškoje techninei paramai gauti.

Vokietijos Vogtlando regiono VVG pavaduotojas Bernd Martner pasidalijo patirtimi apie projektų finasavimo galimybes, kaip yra atrenkami projektai, kuriems skiriama parama. Jis džiaugėsi mūsų suorganizuotu trišaliu susitikimu. Tiek Šiaulių rajono VVG teritorijoje, tiek projekto partnerių Raseinių rajono VVG teritorijoje bei LAG Vogland teritorijoje vyrauja viena ir ta pati jaunimo emigracijos problema. Kadangi problema yra bendra norima kartu įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimo projektą, kuris siektų stabdyti emigraciją, skatintų jaunus asmenis nuo 14 m. iki 29 m. ir nuo 30 m. iki 40 m. aktyviau realizuoti ir įgyvendinti savo idėjas, dalintųsi patirtimi, didintų ir plėtotų jaunų žmonių kompetenciją, rengtų kaimo jaunimą aktyviam ir prasmingam dalyvavimui kultūriniame ir sportiniame bendruomenės gyvenime, plėtotų jaunimo bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi, organizuotų tik jaunimo tikslinei grupei skirtas gyventojų aktyvumo skatinimo priemones.

VVG atstovai diskutavo konkrečiais galimo tarptautinio bendradarbiavimo projekto klausimais, aptarė visas pasiūlytas projekto idėjas. Nuspręsta išsakytas idėjas apgalvoti ir rasti geriausią sprendimą, kurį aptarsime susitikime, kurį  planuojame 2018 m. vasario mėnesį, Šiaulių rajono VVG teritorijoje.

  

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja