Šiandien: 2018-11-19 18:13:31
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2017-11-17

2017 m. lapkričio 16 d. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, Aušros al. 21, Šiauliai, sušauktas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai: Edvardas Vileikis, Vismantas Anglickas, Gediminas Karalius, Giedrius Jakubėnas, Algis Mačiulis, Rasa Mitkienė, Vidutė Meižienė, Laima Skopienė; VVG pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke-Žilinskienė, projekto administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė ir projekto administratorė Laima Pušinskienė.

Valdybos posėdžio metu, Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas informavo valdybos narius apie Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, supažindino su pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškų vertinimu pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas". Posėdyje patvirtintas paprastas kvietimas Nr. 2 teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti" (LEADER-19.2-6.4) finansavimo sąlygų aprašas. Atkreiptas dėmesys, kad prie finansinio sąlygų aprašo yra priedai, kuriuos pareiškėjams reikės pateikti VVG, teikiant paraišką, pristatyti atrankos kriterijai. Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino finansinį sąlygų aprašą ir pritarė paprasto kvietimo teikimui vietos projektams Nr. 2 paskelbimui nuo 2017 m. lapkričio 20 d. 8.00 val. iki 2018 m. sausio 11 d. 17.00 val. Vietos projektų paraiškos priimamos Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje, adresu: Aušros al. 21, Šiauliai. Kvietimas bus patalpintas Šiaulių rajono vietos veiklos grupės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėse, laikraštyje "Krašto žinios". Paskelbus kvietimą teikti paraiškas bus organizuojamas viešinamasis renginys, kuriuo metu būsimus pareiškėjus supažindinsime su šio kvietimo Nr. 2 finansiniu sąlygų aprašu, atsakysime į rūpimus klausimus bei akcentuosime pagrindines finansinio aprašo nuostatas.

Valdybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" nario pašalinimo iš asociacijos ir kiti einamieji klausimai.

Posėdžio protokolą galite rasti skiltyje VVG veikla-VVG veiklos dokumentai-Valdybos posėdžių dokumentai-2015-2023 metu laikotarpis.

 

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja