Šiandien: 2019-01-21 01:26:00
 
 
   

Dalyvauta LR Žemės ūkio ministerijos seminare

2017-10-27

2017 m. spalio 26 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės darbuotojai pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir projekto administratorė-viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare tema "Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai" Šiauliuose. Seminare dalyvavo ir Šiaulių regiono vietos veiklos grupės, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai.

Seminare tris pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Pirmojo pranešimo metu, patarėja kalbėjo apie vietos plėtros strategijų administravimo modelį, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir bus taikomas vietos projektams pateiktiems pagal naujus paraiškų priėmimus, kurie bus skelbiami nuo rugsėjo mėnesio, aptarė vietos projektų įgyvendinimo ir stebėsenos klausimus, akcentavo, kad pareiškėjams reikės teikti tik vieną paraišką.

Antro pranešimo metu, Ilona Javičienė pasisakė apie socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę "LEADER" tema. Buvo pateiktas socialinio verslo gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės projekto ir socialinio poveikio matavimo pristatymas. Pateikė informaciją apie tai, kas galės būti socialinio verslo vietos projektų vykdytojais, pristatė socialinio verslo modelius, pavyzdžius, socialiniam verslui taikomus kriterijus, socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę ir metodiką.

Trečiojo pranešimo tema "Nereikšmingos (de minimis) pagalbos nustatymas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "LEADER" vietos projektams". Pranešėja paaiškino koks yra de minimis pagalbos reglamentavimas, kaip jį reikia taikyti, akcentavo, kad de minimis taikoma įmonėms visuose sektoriuose, išskyrus: žuvininkystės ir akvakultūros, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų veiklą, vykdančioms veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuose.

Seminaro pabaigoje Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Pociūtė pristatė ekonominio gyvybingumo kriterijus, skaičiavimo metodiką ir kita.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja