Šiandien: 2019-01-21 01:50:24
 
 
   

Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotoje konferencijoje

2017-10-26

2017 m. spalio 24 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė ir projekto administratorė-viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje "Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER programa" įgyvendinimo aktualijos". Konferencijoje dalyvavo ir kitos šalies vietos veiklos grupės, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovai.

Konferencijoje pranešimą "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" pateikė Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė. Vedėja apžvelgė VPS dabartinę situaciją, dažniausiai pastebimas klaidas ir pateikė atsakymus į VVG klausimus.

Pranešimą "Dirbtinės sąlygos ir kiti galimi pažeidimai įgyvendinant vietos projektus" pristatė Nacionalinės mokėjimo agentūros Teisės departamento Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Ilgevičius. Jis paaiškino kas yra pažeidimas, pristatė dažniausiai pasitaikančius pažeidimus, sankcijų rūšis, galimai neteisėtas sąlygas gauti paramą, įtariamų nusikalstamos veikos sampratą, požymius.

Nacionalinės mokėjimo agentūros Bendrųjų reikalų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kandyba pateikė pranešimą tema "Pirkimų vykdymas, išankstinis pirkimų vertinimas". Pranešėja pateikė informacijos apie viešųjų pirkimų reglamentavimą: perkančiosios organizacijos prekes, paslaugas ir darbus turi įsigyti vadovaudamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymu, o jei nėra perkančioji organizacija - LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta pirkimų vykdymo tvarka, akcentavo esminius mažos vertės pirkimų vykdymo pakeitimus bei apžvelgė viešųjų pirkimų tinkamumo vertinimą.

Konferencija neprailgo: konferencijos dalyviai diskutavo ir Žemės ūkio ministerijos bei NMA atstovams pateikė su šios programos priemone susijusių klausimų.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja