Šiandien: 2018-11-19 17:39:34
 
 
   

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2017-10-06

2017 m. spalio 5 d. Asociacijos " Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros startegijų administravimu ir įgyvendinimu. Susitikimas vyko Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre. Jame dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės "Raseinių krašto bendrija", Vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis", Vietos veiklos grupės "Pakruojo rajono partnerystė" ir Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" administracijos darbuotojai.

Susitikimą pradėjo Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas. Jis supažindino su renginio darbotvarke, apžvelgė esamą Šiaulių r. VVG situaciją ir pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG apibūdinti savąsias situacijas, kaip šiuo metu kiekvienai VVG sekasi, kiek VVG jau yra paskelbusių kvietimų teikti vietos projektų paraiškas, kvietė pasidalinti patirtimi, kaip sekasi vertinti pirmines ir galutines vietos projektų paraiškas, diskutavo apie vietos plėtros strategijų keitimo situaciją ir reikalavimus bei aptarė aktualius VPS įgyvendinimo klausimus. Raseinių krašto bendrijos pirmininkas Vincas Blinstrubas pristatė esamą savo VVG situaciją, pasidalino patirtimi, kaip sekasi derinti finansavimo sąlygų aprašus su NMA bei užsiminė, kad reikia jau pradėti vykdyti vietos plėtros strategijos keitimo procedūrą. Vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis" projekto administratorė Edita Šiaulianskienė paminėjo sunkumus su kuriais susiduria derinant finansavimo sąlygų aprašus su NMA. Šiuo metu yra organizuojami mokymai pareiškėjams. Akcentavo dėl viešinimo išlaidų iš VPS lėšų, jų siūlymas, kad šias išlaidas reikia didinti. Vietos veiklos grupės "Pakruojo rajono partnerystė" direktorė Marija Žiubrienė pasisakė, kad tokios situacijos, kaip yra dabar niekam nelinkėtų. Balandžio mėnesį surinko penkias vietos projektų paraiškas, bet šiuo metu nepasirašyta nei viena vietos projekto įgyvendinimo sutartis. Esame nusivylę, tokia situacija. Vietos projektų paraiškas vertina tiek VVG darbuotojai, tiek ir NMA darbuotojai, vertinimo procesas užtrunka ilgai. Nėra vieningos nuomonės apie taisyklių punktų nuostatų traktavimo tarp NMA ir Žemės ūkio ministerijos atstovų. Akmenės rajono VVG vadovė Aida Rubel pristatė, kad kvietė teikti vietos projektų paraiškas du kartus, pagal skirtingas priemones, sulaukta dviejų paraiškų, šiuo metu vyksta surinktų paraiškų vertinimas. Joniškio rajono partnerystės VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė kalbėjo apie du kvietimus suorganizuotus verslo plėtrai, surinktos devynios paraiškos. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės VPS adinistravimo vadovė Nelė Želvienė išsakė pretenziją, kad iš Šiaulių regiono VVGT atstovės negauna informacijos iš vykusių valdybos posėdžių. Kelmiškiai buvo paskelbę vieną kvietimą, sulaukta trijų paraiškų, bet nei vienos paraiškos nefinansavo, nes neatitiko vertinimo kriterijų.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai išsakė savo nuomones apie netinkamą VVGT veiklą. VVGT sukurtas atstovauti visų Lietuvos VVG interesus, o ne kelių VVG ar Žemės ūkio ministerijos.

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorė Birutė Poškienė susitikimo dalyvius supažindino su centro veikla, pristatė veikiančią Šiaulių rajono dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų parodos ekspoziciją.

Po susitikimo regiono vietos veiklos grupių atstovai aplankė įmonę UAB Devold AMT, susipažino su jos veikla ir gaminama produkcija.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis" teritorijoje.

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja