Šiandien: 2018-09-20 17:48:03
 
 
   

Įvyko viešinamasis renginys "2015 - 2023 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos"

2017-06-26

Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" 2017 m. birželio 22 d. Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiauliuose, surengė viešinamąjį renginį "2015 - 2013 metų Šiaulių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos", įgyvendinant Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategiją. Į renginį gausiai susirinko kaimo bendruomenių atstovai, seniūnai ir besidomintys Šiaulių rajono plėtra dalyviai.

Šiaulių rajono VVG pirmininkas Povilas Zaveckas supažindino su 2015 - 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijomis. Viešinamojo renginio dalyviams pristatė numatomos įgyvendinti strategijos prioritetus, priemones, veiklos sritis. Paaiškino, kiek VPS lėšų bus skirta vietos projektams įgyvendinti, kiek vietos projektų planuojama surinkti pagal priemones, supažindino su maksimaliomis sumomis, skiriamomis vietoms projektams įgyvendinti ir kitais klausimais.

Šiaulių r. VVG finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė apžvelgė I kvietimo teikti vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumus pagal Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę "Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas" (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). Renginio metu pristatė dokumentus, kuriais reikia vadovautis, rengiant ir įgyvendinant vietos projektus. Kalbėjo kaip bus vykdoma vietos projektų atranka, atrankos etapus, tinkamus paramos gavėjus, kokios tinkamumo sąlygos keliamos vietos projektams. Pristatė vietos projektų finansavimo sąlygas, tinkamas finansuoti išlaidas, vietos projektų partneriams keliamus reikalavimus, tinkamą nuosavą indėlį, paraiškų teikimą ir vertinimą, lėšų išmokėjimo tvarką.

Vietos projektų paraiškos renkamos ir priimamos nuo 2017 m. birželio 15 d. 8.00 val. iki 2017 m. liepos 13 d. 17.00 val. Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" būstinėje adresu: Aušros al. 21, Šiauliai.

Išklausę pranešimus, renginio dalyviai diskutavo, kėlė rūpimus klausimus, susijusius su vietos projektų paraiškų rengimu, teikimu, jų administravimu ir įgyvendinimu.

 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja