Šiandien: 2018-07-22 13:14:23
 
 
   

Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programa

2017-06-15

Informuojame, kad nuo 2017 m. birželio 13 d. iki 2017 m. birželio 30 d. 17 val. (imtinai) priimamos paraiškos Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti (bendruomenių projektai). Paraiškas pateikti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai, (309a).

Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatai patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-246 "Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo". Nuostatus galite rasti čia.

Bendruomenių projektai gali būti remiami šioms veikloms:

- bendruomenių, bendruomenes vienijančių asociacijų ar VVG, kurių veikloje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomenės, dalyvavimui mokymuose, konferencijose, sąskrydžiuose ir kt. išlaidoms finansuoti iki 600 Eur;

- bendruomenių, bendruomenes vienijančių asociacijų ar VVG, kurių veikloje dalyvauja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomenės, atributikai (vėliava, herbas, informacinė iškaba su bendruomenės pavadinimu ir kt.) įsigyti iki 100 Eur;

- bendruomenių projektams, skatinantiems verslo aplinkos aplinkos plėtrą, gyventojų iniciatyvumą, ugdantiems partnerystę ir bendruomeniškumą, kuriantiems patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką rajone finansuoti iki 650 Eur;

- bendruomenių vykdomiems projektams, kurie papildomai pritraukia lėšų iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių iš dalies finansuoti iš dalies finansuoti ne daugiau kaip 10 proc. bendros projekto vertės.

Prašymo skirti lėšas projektui įgyvendinti forma rasite čia.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrių adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai (226-227 kab.), tel. 841-596668,  841-596669; el. p. audrone.birutiene@siauliuraj.lt, renata.ulvydiene@siauliuraj.lt

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja