Šiandien: 2018-04-21 05:06:24
 
 
   

Asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" valdybos posėdis

2017-03-09

2017 m. kovo 7 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Vilniaus g. 263, Šiauliai, surengtas VVG valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo VVG valdybos nariai: Simona Dambrauskienė, Birutė Ugianskienė, Edvardas Vileikis, Mantas Griškus, Vismantas Anglickis, Gediminas Karalius, Indrė Birutytė, Giedrius Jakubėnas, Laima Skopienė, Algis Mačiulis, Rasa Mitkienė ir VVG darbuotojai: pirmininkas Povilas Zaveckas, finansininkė Kristina Burke - Žilinskienė, projektų administratorė - viešųjų ryšių specialistė Akvilė Petrulaitytė, projekto administatotė Laima Pušinskienė. 

Valdybos pirmininkė Vidutė Meižienė pristatė posėdžio darbotvarkę, kurioje - 5 klausimai, VVG valdybos nariai vienbalsiai patvirtino pasiūlytą darbotvarkę.

Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo P. Zaveckas, kuriuo metu pristatė asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. Asociacijos finansininkė K. Burke - Žilinskienė VVG valdybos nariams pateikė finansinę ataskaitą už 2016 metus, kuriai vienbalsiai buvo pritarta. Taip pat posėdyje buvo svarstoma numatomo asociacijos "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė" visuotinio susirinkimo data, narių pašalinimas ir naujų narių priėmimas, kiti einamieji klausimai. 

Atgal į naujienas
 
Svetainę finansuoja