Šiandien: 2022-10-07 19:45:42
 
 
   

Informavimo paslaugos pirkimas per Šiaulių apskrities televiziją

 

Informacija apie pradedamą pirkimą

Pirkimo objektas

Informavimo paslaugos pirkimas per Šiaulių apskrities televiziją

Pirkimo būdas

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Šiaulių rajono vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 80, 98, 99.1 ir 100.1 punktais


Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį

Numatoma pirkimo sutarties kaina, EUR su PVM

300,00

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

UAB "Šiaulių apskrities televizija"

Laimėjusio pasiūlymo pasirinkimo priežastys

Mažiausia kaina

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subtiekėjus


 -

 
Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį

Pirkimo sutarties, kaina EUR su PVM

300,00

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

UAB "Šiaulių apskrities televizija"

Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus

 

  -

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja