Šiandien: 2024-07-22 17:12:02
 
 
   

Vasaros šventė "Tik vieningi - mes laimingi"

 

Projekto vykdymo sutarties Nr.

ŠIAU-LEADER-6B-V-18-3-2020/42VS-PV-20-1-10466-PR001

Projekto vykdytojo pavadinimas

Voveriškių bendruomenė

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

-

Gauta paramos suma, Eur.:

6998,00

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2021-01-06 – 2021-07-30

Projekto tikslas (-ai)

Kurti patrauklesnę Voveriškių kaimo kasmetinę vasaros šventę, aktyvinti kaimiškos vietovės bendruomenę, suburti vietos verslininkus, įmones, jaunus ir pagyvenusius žmones bendrai aktyviai kūrybinei, meninei, sportinei veiklai, taip sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką rajone. Organizuojant kultūrinius, sportinius renginius, skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą, bendruomeniškumą, ugdyti bendruomenės narių savitarpį santykių vystymąsi puoselėjant Voveriškių kaimo kultūros ir tradicijų savitumo išsaugojimą.

Projekto rezultatai

Suorganizuotas renginys, kuriame dalyvavo ne mažiau kaip 126 dalyviai. Įsigytos šios paslaugos ir darbai: suaugusių ir vaikų aktyvios šventės dalies organizavimas, maitinimas, šventės pramoginės dalies organizavimas, koncertinės programos, kvietimai su programa, skelbimai ir lipdukai su viešinimo ženklinimu. Įgyvendinamas projektas sustiprino bendruomenę kaip instituciją, sklaida apie renginį pagerino Voveriškių bendruomenės įvaizdį, o tai skatino bendruomenės gyvybingą ir savitą raidą. Įgyvendinus projektą padidėjo kaimo gyventojų iniciatyvumas, jaunimui buvo diegiama meilė  gimtam kraštui. Bendradarbiavimas tarp skirtingo amžiaus kartų prisidėjo prie kaimo tradicijų išsaugojimo ir jų pertekimo ateinančioms kartoms. Projekto veiklos išmokė skirtingų amžiaus grupių žmonės surasti bendrą kalbą, seniems žmonėms surasti klausytojus ir trūkstamo dėmesio iš jaunimo.

Foto:

 

 

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja