Šiandien: 2024-07-22 18:06:22
 
 
   

"Aplinką kurkime kartu"

 

Projekto vykdymo sutarties Nr.

LEADER-14-ŠIAULIAI-07-093

Projekto vykdytojo pavadinimas

Šiaulių r. Kairių lopšelis - darželis "Spindulėlis"

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Gauta paramos suma, Lt:

49999,96

Gauta suma PVM kompensuoti iš ŽŪM spec. asignavimų, Lt

10500,00

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2014-10-01 - 2015-03-31

Projekto tikslas (-ai)

Sudaryti darželio vaikams sąlygas pilnaverčiam fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui, aktyviam, turiningam ir saugiam poilsiui.

Projekto rezultatai

Projekto lėšomis pastatytos smėlio dėžės (4 vnt.), karstynių komplektas, įrengta krepšinio aikštelė, pavėsinė, suremontuota kiemo danga. Įgyvendinus projektą darželio aplinka tapo tvarkingesnė, saugesnė, patrauklesnė, žaismingesnė vaikams. Vaikai yra aktyvesni. Lauke vyksta įvairesnė vaikų veikla, stiprėja vaikų sveikata. Estetinis vaizdas lauke labai svarbus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos prestižui. Įrengta nauja infrastruktūra naudojasi darželio vaikai, organizuojami vaikų šventiniai, sportiniai renginiai. Tai sudaro galimybę suteikti vaikui kokybišką ugdymą ir sėkmingai parengti jį mokytis pagal pradinio ugdymo programą, stiprinti sveikatingumą. 

Foto 

 

 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja