Šiandien: 2022-01-18 09:21:14
 
 
   

"Būk pasveikintas, mielas miesteli"

 

Projekto vykdymo sutarties Nr.

LEADER-13-ŠIAULIAI-06-080

Projekto vykdytojo pavadinimas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

-

Gauta paramos suma, Lt:

 21220,03

Gauta suma PVM kompensuoti iš ŽŪM spec. asignavimų, Lt

4456,21

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 2014-03-24 - 2014-09-09

Projekto tikslas (-ai)

Sukurti Kužių seniūnijoje kaimo gyventojų socialinei, kultūrinei ir pažintinei saviraiškai palankią aplinką, stiprinti kartų bendravimo principus, ugdyti seniūnijos gyventojų kultūrinę, meninę ir dvasinę savimonę, aktyvinti socialinę švietėjišką ir pažintinę veiklą, skatinti bendradarbiavimą tarp kitų organizacijų.

Projekto rezultatai

Kužių seniūnijoje sukurta kaimo gyventojų socialinei, kultūrinei ir pažintinei saviraiškai palanki aplinka. Išleistas leidinys "Bažnytėlėn sukviečia varpai", išleistas atvirlaiškių rinkinys apie Kužių miestelį, sukurta ąžuolinė skulptūra, įsigyti informaciniai stendai ir sumontuota paveikslų galerija.

Foto 

 


 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja