Šiandien: 2022-01-18 08:55:11
 
 
   

"Dirvonėnų kaimo amatai ir amatininkai"

 

Projekto vykdymo sutarties Nr.

LEADER-11-ŠIAULIAI-03-050

Projekto vykdytojo pavadinimas

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

-

Gauta paramos suma, Lt:

21950,55

Gauta suma PVM kompensuoti iš ŽŪM spec. asignavimų, Lt

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 2012-10-01 - 2013-08-30

Projekto tikslas (-ai)

- Sukurti kaimo gyventojų socialinei, kutlūrinei ir pažintinei saviraiškai palankią aplinką.

- Aktyvinti kaimo gyventojus, stiprinti vietos organizacijas.

- Pagyvinti kaimo socialinį, kultūrinį gyvenimą.

- Skatinti pažintinę kaimo gyventojų veiklą, tobulinti jų gebėjimus.

- Stiprinti už kaimo plėtrą atsakingų organizacijų bendradarbiavimą ir partnerystę.

Projekto rezultatai

Suorganizuota septynių dienų vasaros amatų ir etnokultūrinė stovykla Paežerių dvare. Dalyviams suorganizuotos edukacinės etnokultūrinės veiklos ir jų sklaida tradicinėse to krašto šventėse - Amatų dienose Dirvonėnuose ir Kristaus atsimainymo atlaiduose Juozapavoje. Dirvonėnų kaimo bendruomenės nariams ir stovyklautojams suorganizuotos ekskursijos į Vytauto Valiušio keramikos muziejų Leliūnuose, Šiaulių "Aušros" muziejų, Amatų dieną Ginkūnuose. Įsigytos priemonės stovyklos dalyviams, suvenyrai, lektorių paslaugos ir kt.

Foto 

 


 


 

 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja