Šiandien: 2022-01-18 09:06:28
 
 
   

"Dora ir moralė - tvirtos šeimos pagrindas"

 

Projekto vykdymo sutarties Nr.

LEADER-11-ŠIAULIAI-02-024

Projekto vykdytojo pavadinimas

Šiaulių rajono visuomeninė moterų organizacija "Atgaiva"

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

-

Gauta paramos suma, Lt:

29749,58 (tame tarpe PVM)

Gauta suma PVM kompensuoti iš ŽŪM spec. asignavimų, Lt

-

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 2012-06-01 - 2014-03-31

Projekto tikslas (-ai)

Pagerinti Šiaulių rajono gyvenimo kokybę ugdant santykių šeimoje kultūrą bei stiprinant jaunimo pasirengimą šeimai.

Projekto specifinis tikslas - sukurti Šiaulių rajono gyventojams socialinei, kultūrinei ir pažintinei saviraiškai palankią aplinką.

Projekto rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuotos paskaitos, seminarai, konferencijos, plakatų ir fotografijų konkursas, rašinių konkursas, išleistas projekto įgyvendinimo metu surinktos medžiagos leidinys, suorganizuota kelionė į Olandiją.

Foto 

 


 


 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja