Šiandien: 2024-07-22 17:47:38
 
 
   

"Bridų parko atnaujinimas, sutvarkymas ir pritaikymas kaimo žmonių reikmėms tenkinti"

 

Projekto vykdymo sutarties Nr.

LEADER-11-ŠIAULIAI-02-023

Projekto vykdytojo pavadinimas

Asociacija "Bridų bendruomenė"

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Gauta paramos suma, Lt:

230000,00 Lt (įskaitant PVM)

Gauta suma PVM kompensuoti iš ŽŪM spec. asignavimų, Lt

neskirta

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2012-04-01 - 2014-03-31

Projekto tikslas (-ai)

Bendrasis projekto tikslas - sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Bridų kaime, stiprinant socialinį - ekonominį potencialą. Konkretizuojant privalomus sprendimus ir veiksmus išsikeltas specialusis tikslas - sukurti visavertę Bridų ir aplinkinių Šiaulių kaimiškosios seniūnijos kaimų fizinę infrastruktūrą, skatinant tvirtų socialinių ryšių ir aktyvumo formavimąsi bei bendro kaimo vietovės patrauklumo didinimą taip minimalizuojant migracijos mastus.

Projekto rezultatai

Įgyvendinus projektą buvo įrengtas Bridų parkas su rekreacine zona, lauko estrada, sporto aikštelėmis, lauko treniruokliais, pėsčiųjų takais, suolais ir aktyvaus poilsio ir žaidimų įrenginiais vaikams. Sukurta patraukli aplinka gyventi ir dirbti Bridų gyvenvietėje. Projekto rezultatais sėkmingai naudojasi visi pageidaujantys asmenys ne pelno tikslais. Viešoje erdvėje rengiami įvairūs bendruomenės renginiai, šventės, bendruomenės nariai gali leisti laisvalaikį.

Foto prieš / po

 


 


 

Grįžti atgal į pradinį puslapį
 
Svetainę finansuoja